Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008

Νέο πρόγραμμα Αγροτουριστικής ανάπτυξης και υποδομές ορεινών περιοχών που αφορά και τα Παρακαμπύλια

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων προδημοσίευσε το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» .
Το πρόγραμμα αφορά, ορεινούς Δήμους και συγκεκριμένα Δημοτικά Διαμερίσματα μέχρι 3.000 κατοίκους σε όλη την Ελλάδα.
Εμείς από εδώ θα βγάζουμε δημόσια οτιδήποτε πρόγραμμα βγαίνει και αφορά το Δήμο μας.Διότι δεν πρέπει αμαχητί να αφήνουμε ποσά που δικαιούμαστε να πηγαίνουν δεξιά και α ριστερά τη στιγμή που τα έχουμε τόση ανάγκη.Δείτε λοιπόν αναλυτικά τις λεπτομέρειες του καινούργιου αυτού προγράμματος.Αναλυτικότερα στο: http://epidotoumena.blogspot.com/

Ποσά επιχορήγησης για κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά
-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων επιλέξιμο κόστος μέχρι 300.000 € (πλέον Φ.Π.Α.) -Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό επιλέξιμο κόστος μέχρι 500.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)
-για έργα υποδομής και για τα υπόλοιπα μέτρα επιλέξιμο κόστος μέχρι 500.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)
-Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών επιλέξιμο κόστος μέχρι 1.000.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)
Δ-ιατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς επιλέξιμο κόστος μέχρι 300.000 € (πλέον Φ.Π.Α.)

.Προθεσμία υποβολής προτάσεων:Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 30-6-2010
.Τι περιλαμβάνει:
-Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων στις παρακάτω εφαρμογές•
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικήςπληροφόρησης
-Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό στις παρακάτω εφαρμογές• -Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, ομβροδεξαμενές, δίκτυα γεωτρήσεων κ.ά)
• Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων (και αντλιοστασίων, δεξαμενών) για τη μείωση της απώλειας ύδατος
• Αγροτική οδοποιία (προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις).
• Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων
• Έργα διευθέτησης χειμάρρων
• Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας
• Κέντρα φροντίδας παιδιών, δίκτυο βιβλιοθηκών γενικού ενδιαφέροντος
• Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων π.χ. διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις –πεζοδρομήσεις-κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας, υπογειοποίηση καλωδίων
• Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση
- Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς στις παρακάτω εφαρμογές
• Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονι9κών στοιχείων τηςαγροτικής υπαίθρου: Γεφύρια, κρουνοί
• Βελτίωση - σήμανση μονοπατιών, θέσεις θέας
• Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για μετατροπή τους σε μουσεία - συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με την λαογραφική αγροτική πολιτιστικήΚληρονομιά / χαρακτήρα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ -Δήμοι ανά Νομό-- Δήμοι νομού Αιτωλοακαρνανίας –
1. Δήμος Αλυζίας
2. Δήμος Αμφιλοχίας (Δ.Δ. Αμπελάκι, Ανοιξιάτικο, Βαρετάδα)
3. Δήμος Ανακτορίου (εκτός του Δ.Δ. Βονίτσης)
4. Δήμος Αποδοτίας
5. Δήμος Αστακού
6. Δήμος Θέρμου
7. Δήμος Ινάχου
8. Δήμος Παλαίρου
9. Δήμος Μεδεώνος
10. Δήμος Μενιδίου (Δ.Δ. Φλωριάδα)
11. Δήμος Ναυπάκτου (Δ.Δ. Αφροξυλιά, Βομβοκού, Βλαχομάνδρας, Δάφνη, Μαμουλάδα,Νεόκαστρο, Παλαιοχωράκι, Πιτσιναιίκα, Ριγάνι, Σκάλα)
12. Δήμος Παναιτωλικού
13. Δήμος Παραβόλας
14. Δήμος Παρακαμπυλίων
15. Δήμος Πλατάνου
16. Δήμος Πυλλήνης
17. Δήμος Στράτου (Δ.Δ. Καστράκι)
18. Δήμος Φυτειών

Δεν υπάρχουν σχόλια: