Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

Επιστολή του πολιτιστικού συλλόγου Καραμανείκων Δήμου Παρακαμπυλίων «Ο Καραισκάκης»

ΘΕΜΑ : «Αίτημα του Συλλόγου και κατοίκων των Καραμανεϊκων & Αγ. Βλασίου για οριστική επίλυση της υδροδότησης των χωριών μας».

Είναι νωπή η μνήμη από τη περσινή χρονιά που το χωριό μας αντιμετώπισε έντονο πρόβλημα λειψυδρίας . Αξίζει να θυμηθούμε τα βυτιοφόρα που γέμισαν επανειλημμένως με νερό από τη λίμνη των Κρεμαστών τη δεξαμενή μας προκειμένου να υδροδοτηθούμε.

Πληροφορηθήκαμε ότι είναι στο στάδιο της δημοπράτησης ένα σημαντικό έργο πνοής για τη περιοχή μας . Αναφερόμαστε στο έργο άντλησης νερού από τη λίμνη των Κρεμαστών προκειμένου να υδροδοτηθεί το Τ.Δ Σιδήρων.

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε από τεχνικής δυνατότητας την κατασκευή νέας δεξαμενής στην θέση Κορομηλιά με άντληση από την κεντρική δεξαμενή Σιδήρων απ’ όπου εν συνεχεία με φυσική ροή θα υδροδοτηθεί τόσο ο οικισμός Καραμανεϊκων όσο και ο οικισμός Αγ. Βλασίου εμπλουτίζοντας τα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης των παραπάνω οικισμών. Ο συλλογισμός μας αυτός έχει πολλαπλά οφέλη γιατί θα εξασφαλίσει νερό τόσο για το χωριό μας όσο και για το Αγ. Βλάση ,όπως επίσης θα αποκτήσει νερό και ο χώρος όπου διαδραματίζονται τα Καραισκάκεια . Τέλος το οικολογικό όφελος για την πανίδα θα είναι σημαντικό γιατί θα απελευθερώσουμε μέρος των πηγών της Νεραιδόβρυσης ,του Παπαγιώργη και του Πουρναρίου που αυτή τη στιγμή δίνουν νερό στο χωριό μας .

Το νερό πηγή ζωής και πλούτου για κάθε τόπο μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τον αγροτουρισμό που συνεπάγεται οικονομική κοινωνική και πολιτιστική πρόοοδο.

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλης Τζώρας Κώστας Αλεξίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: